หมวดหมู่: ข่าว

ข่าว ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคอ้วน

อะไรคือปัจจัยและอาการของโรคอ้วน?

อะไรคือปัจจัยและอาการของโรคอ้วน? เมื่อติดโรคอ้วน สังคมปัจจุบันเปลี่ยนไปจากอดีต วิวัฒนาการและเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของมนุษย์ แต่เพื่อความสะดวกสบาย กล่าวอีกนัยหนึ่ง มนุษย์จะช่วยลดการเคลื่อนไหวของร่างกายและลดพลังงานลงได้ในแต่ละว

CONTINUE READING
ข่าว ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคอ้วน ผลกระทบจากโรคอ้วน สาเหตุของโรคอ้วน

น้ำเต้าหู้ เครื่องดื่มมากประโยชน์ เติมเต็มสุขภาพดีได้อย่างเต็มแก้ว

ในน้ำเต้าหู้มีโปรตีนโกลบูลิน (Globulin) ซึ่งประกอบไปด้วยกรดอะมิโนที่มีความจำเป็นต้องความต้องการของร่างกายครบถึง 10 ชนิด และยังเป็นชนิดโปรตีนที่ร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้งานได้ง่าย ซึ่ง 95% ของโปรตีนในน้ำเต้าหู้ ร่างกายจะสามารถทำการดูดซึมเพื่อนำไปใช้ประ

CONTINUE READING