หมวดหมู่: ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคอ้วน

ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคอ้วน

สาเหตุ ปัจจัย และอาการของโรคอ้วนคืออะไร?

เมื่อโรคอ้วนระบาด สังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงจากในอดีตหลายอย่าง วิวัฒนาการและเทคโนโลยีต่างๆ ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับมนุษย์มากขึ้น แต่ความสบายที่ว่านี้ ก็สร้างผลเสียในอีกมุมหนึ่งคือ มนุษย์จะลดการเคลื่อนไหวร่างกายและ ใช้พลังงานใน

CONTINUE READING
ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคอ้วน

ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคอ้วน

ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคอ้วน

โรคอ้วน (obesity)หมายถึง ความผิดปกติจากการมีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐาน เนื่องจากร่างกายมีภาวะไขมันสะสมตามอวัยวะส่วนต่างๆ มากเกินกว่าปกติ โรคอ้วนแบ่งได้เป็น 3 ชนิด คือ 1. อ้วนแบบลูกแอปเปิ้ล (appl- obesity) หรืออ้วนลงพุง (central obesity) คือคนอ้วนที่มีรอบเ

CONTINUE READING