เกี่ยวกับเรา

infologija.com เป็นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับโรคอ้วนเป็นส่วนใหญ่ โดยเว็บไซต์ infologija.com จะนำเสนอเนื้อหาหลักๆอยู่ 4 หัวข้อได้แก่

  • ข่าว
  • ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคอ้วน
  • สาเหตุของโรคอ้วน
  • ผลกระทบจากโรคอ้วน