รู้จักกับโรคอ้วนและน้ำหนักตัวเกิน

By in , , , ,
No comments

สาเหตุของน้ำหนักตัวและความอ้วนที่พบเจอบ่อย  คือ การรับประทานที่มีไขมัน และเกิดจากการออกกำลังกายไม่เพียงพอ และขาดการเคลื่อนไหวร่างกายจากสภาพการทำงาน และจากสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมทั้งนิสัยที่ไม่เคลื่อนไหวเช่น ทีวี เกม หรือ คอมพิวเตอร์

นอกจากนี้ ที่พบเป็นสาเหตุได้บ้างเป็นส่วนน้อยของความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ทำให้ร่างกายสะสมไขมัน โรคฮอร์โมนเช่นเนื้องอกต่อม โรคไทรอยด์ทำงานพร่อง / ต่ำ (ภาวะขาดไทรอยด์ฮฮร์โมน) ยาบางชนิดมีผลข้างเคียง กระตุ้นให้อยากอาหาร ยากันชัก หรือ ยารักษาโรคทางจิตเวช การผ่อนคลายความ เครียดด้วยการกิน คนท้องซึ่งกินมากในช่วงตั้งครรภ์ และเมื่อคลอดแล้วไม่สามารถลดน้ำหนักได้ ในผู้สูงอายุเพราะเคลื่อนไหวได้ช้า และมีโรคประจำตัวซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย และมีบางการศึกษาพบว่าอาจเกิดจากการอดนอนเสมอ (นอนวันละ 5 ชั่ว โมงหรือน้อยกว่า) ทั้งนี้เพราะในขณะนอนหลับ ร่างกายจะสร้างฮอร์โมนเพื่อลดการอยากอาหาร (ฮอร์โมนเลปติน/leptin) และฮอร์โมนเพื่อกระตุ้นการใช้พลังงานของร่างกาย (ฮอร์โมนอินซูลิน /insulin)

 

ปัจจัยเสี่ยงของคนไทยต่อการมีโรคอ้วน และ น้ำหนักตัวเกินมีอะไรบ้าง?

จากการศึกษาของ Jitnarin, N. และคณะ ซึ่งรายงานผลการศึกษาในปี ค.ศ. 2009 พบ ว่าปัจจัยเสี่ยงของผู้ใหญ่ไทยต่อการมีน้ำหนักตัวเกินและโรคอ้วน

สำหรับผู้ชาย คือ สูงอายุ อยู่อาศัยในเมือง มีฐานทางเศรษฐกิจค่อนข้างดี และไม่สูบบุหรี่
ส่วนในผู้หญิง คือ สูงอายุ มีการศึกษา โสด ทำงานวิชาชีพ หรือ กึ่งวิชาชีพ

แพทย์รักษาโรคอ้วน และ น้ำหนักตัวเกินได้อย่างไร?
แนวทางการรักษาน้ำหนักตัวเกินและโรคอ้วนของแพทย์ ขึ้นกับหลายปัจจัย เช่น สาเหตุ อายุ สุขภาพโดยรวมของผู้ป่วย โรคร่วมต่างๆ น้ำหนักตัวผู้ป่วย และขีดความสามารถของผู้ป่วยและครอบครัวในการดูแลผู้ป่วย ซึ่งการรักษามักใช้หลายๆวิธีการร่วมกัน โดยมักเริ่มจากการตั้ง เป้าหมาย และประเมินผลการรักษาตามเป้าหมาย เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีรักษา เช่น ให้ลดน้ำหนักได้ 10% ใน 6 เดือน และต่อจากนั้นดูว่าผู้ป่วยสามารถลดน้ำหนักลงได้อีกไหม และ/หรือ สามารถคงน้ำหนักอยู่เช่นนั้นได้ไหม? เป็นต้น ซึ่งวิธีการรักษา มีตั้งแต่การควบคุมปริมาณและประเภทอาหาร การออกกำลังกาย การปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต การใช้ยาลดการอยากอาหาร จนถึงการผ่าตัดกระเพาะอาหาร (Bariatric surgery) ซึ่งในการแนะนำการผ่าตัด จะขึ้นกับดุลพิ นิจของแพทย์ และปัจจัยต่างๆดังกล่าวแล้วเช่นกัน

holiday-palace

ดูแลตัวเองเมื่อมีไขมัน เป็นการยากที่จะควบคุมน้ำหนัก ดังนั้นให้เริ่มควบคุมน้ำหนักเมื่อเริ่มมีน้ำหนักมากเกินไปเช่นรู้สึกว่าเสื้อผ้าแน่นหรือน้ำหนักเวลาแล้วชั่งน้ำหนักทุกสัปดาห์ การดูแลตนเองเป็นสิ่งสำคัญที่จะตระหนักถึงความสำคัญของโรคอ้วนและการเพิ่มน้ำหนัก และมีปัญหาในการควบคุมน้ำหนัก กินอาหารแต่ละมื้อลดลงน้อยลงเนื่องจากการลดลงอย่างมาก ความหิวไม่กินอาหารและเมื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่นการท่องเที่ยวการประชุมควร จำกัด อาหาร จำกัด อาหารหวานและไขมันผักและผลไม้ปรับชีวิตของคุณอย่าขยับหรือเคลื่อนย้ายน้อยลงเช่นการลดการรับชมโทรทัศน์โดยการเปลี่ยนบ้านพยายามหาวิธีใช้พลังงานเช่นรถบัสก่อนที่จะถึงสัญญาณ ยกเฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้น พยายามฝึกอย่างน้อย 30 นาทีต่อวันชั่งน้ำหนักทุกสัปดาห์

การควบคุมน้ำหนักพวกเขาต้องแบ่งปันกับครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาหารเช่นไม่ซื้อลูกอม ขนม อย่าซื้อยาลดความอ้วนกินเอง โดยไม่ปรึกษาแพทย์ เนื่องจากยานี้มีผลข้างเคียงหลายอย่างที่อาจส่งผลต่อสุขภาพ และอาจทำให้เสียชีวิตได้เช่น เบื่ออาหารมากจนกินได้น้อย ขาดอาหาร การรับรสชาติผิดปกติ ท้องผูก ปากแห้ง เหงื่อออกมาก นอนไม่หลับ คลื่นไส้อาเจียน ความดันโลหิตสูง ใจสั่น หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ ปวดศีรษะ กังวล  หงุดหงิดง่าย วิตกกังวล สับสน ควรพบแพทย์เมื่อดูแลตนเองแล้ว  น้ำหนักยังขึ้นต่อเนื่อง หรือเมื่อกังวลในเรื่องน้ำหนัก ป้องกันโรคอ้วน และ น้ำหนักตัวเกินได้อย่างไร? วิธีป้องกันน้ำหนักตัวเกินและโรคอ้วน เช่นเดียวกับที่กล่าวแล้วในหัวข้อ การดูแลตนเอง