ผลเสียจากโรคอ้วน

By in , ,
No comments

การมีภาวะน้ำหนักตัวเกินและโรคอ้วน ทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้ป่วย จากผลการศึกษา พบว่า การที่ร่างกายมีน้ำหนักเกินร้อยละ 10 จะมีอายุสั้นกว่าคนที่มีน้ำหนักปกติถึงร้อยละ 13 และถ้าน้ำหนักตัวเกินร้อยละ 30 จะมีอายุสั้นลงถึงร้อยละ 42 นอกจากนั้นยังมีผลเสียต่าง ๆ หลายอย่างดังนี้

ผลเสียทางด้านร่างกาย
โรคความดันโลหิตสูง จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า คนอ้วนเป็นโรคความดันโลหิตสูงมากกว่าคนปกติถึง 4.5 เท่าและเมื่อลดน้ำหนักตัวลงจะส่งผลให้ความดันโลหิตลดลงด้วย
ภาวะไขมันในเลือดสูง พบว่า คนอ้วนมีแนวโน้มที่จะมีภาวะไขมันในเลือดสูงกว่าคนที่มีน้ำหนักตัวปกติ ซึ่งทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดแข็งและโรคหัวใจขาดเลือด
โรคหัวใจและหลอดเลือด เมื่อร่างกายมีภาวะน้ำหนักตัวเกินและโรคอ้วนหัวใจต้องทำงานหนักขึ้นในการสูบฉีดโลหิต จากการศึกษาของนักวิจัยหลาย ๆ คนแสดงให้เห็นว่าโรคอ้วนเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดแข็ง และโรคหัวใจขาดเลือด

โรคเบาหวาน จากบทความทางวิชาการหลายชิ้น พบว่า ภาวะน้ำหนักตัวเกินและโรคอ้วนมีความสัมพันธ์การเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 หรือเบาหวานที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน (Mokdad, et al., 2003) นอกจากนี้ดัชนีความหนาของร่างกาย มีความสัมพันธ์โดยตรงกับโอกาสเกิดโรคเบาหวาน (Buchwald et al., 2009) เนื่องจากมีเซลล์ของไขมันขยายใหญ่ขึ้นความไวในการตอบสนองของตัวรับของอินซูลินที่เซลล์เป้าหมาย

(insulin receptor) ลดลง ทำให้การกระตุ้นของอินซูลินน้อยลงส่งผลให้มีน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น ร่างกายจึงต้องใช้อินซูลินมากขึ้น ทำให้เซลล์ที่ผลิตอินซูลิน (lslets of langerhans) ทำงานหนักขึ้นเพื่อผลิตอินซูลินให้มากขึ้น ถ้าการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นเป็นเวลานานอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้เซลล์ดังกล่าวเสื่อมสมรรถภาพ การผลิตอินซูลินลดลงหรือไม่สามารถผลิตได้ ทำให้เกิดเป็นโรคเบาหวานขึ้นได้
โรคนิ่วในถุงน้ำดี ในร่างกายของคนอ้วนจะมีการสะสมไขมันเพิ่มมากขึ้น จนทำให้กระบวนการเมแทบอลิซึมของคอเลสเตอรอลผิดปกติ ทำให้มีการสร้างคอเลสเตอรอลออกมาในน้ำดีมากขึ้น ส่งผลให้ความเข้มข้นของคอเลสเตอรอลในน้ำดีมากจนเกิดเป็นนิ่วในถุงน้ำดีได้
โรคข้ออักเสบ ในผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน โครงสร้างของร่างกายต้องรับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะบริเวณกระดูกและข้อต่อที่ต้องเคลื่อนไหวมากกว่าบริเวณอื่น ทำให้เกิดปัญหาเรื่องข้ออักเสบและเสื่อม (osteoarthritis) ได้ง่าย โดยเฉพาะข้อเข่าที่ต้องรับน้ำหนักทั้งร่างกาย คนอ้วนจึงมีอาการปวดเข่า เดินไม่ค่อยไหว ซึ่งการลดน้ำหนักจะช่วยลดอาการปวดข้อลงได้
โรคเกาต์ โดยทั่วไปมักพบว่า กรดยูริกเพิ่มมากขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุในคนอ้วนที่มีน้ำหนักตัวเกิน ซึ่งมักไม่มีอาการผิดปกติอย่างใด แต่ถ้าปล่อยให้น้ำหนักตัวเกินร้อยละ 30 ของน้ำหนักตัวมาตรฐานที่ควรเป็นมักพบอุบัติการณ์ของโรคเกาต์ได้มากกว่าคนปกติ
เกิดปัญหาอื่น ๆ นอกจากน้ำหนักตัวเกินและโรคอ้วนจะทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแล้ว ยังพบว่า ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบการหายใจ เนื่องจากบริเวณรอบทรวงอกมีไขมันอยู่มาก ทำให้ขัดขวางการขยายตัวของทรวงอก รวมทั้งไขมันที่ท้องทำให้กระบังลมไม่สามารถ หย่อนตัวลงมาอย่างปกติ ส่งผลให้คนอ้วนเหนื่อยง่าย หายใจลำบากโดยเฉพาะเวลานอน อาจทำให้เกิดอาการหยุดหายใจเป็นพัก ๆ (sleep apnea syndrome)
ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของร่างกาย เนื่องจากร่างกายไม่สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับน้ำหนักตัวที่มากเกินไปได้ จึงทำให้เกิดอาการปวดเข่า ข้ออักเสบ และปวดหลัง เมื่อมีการเดินยืนนาน ๆ ทำให้การเคลื่อนไหวยากขึ้น ขาดความกระฉับกระเฉง เนื่องจากต้องออกแรงมากกว่าคนทั่วไป

ผลเสียทางด้านจิตใจ
คนอ้วนส่วนใหญ่มักวิตกกังวลเรื่องรูปร่างสืบเนื่องมาจากการแต่งตัวลำบาก เลือกเสื้อให้เหมาะกับรูปร่างยาก เกิดปมด้อย ขาดความมั่นใจ จนเกิดความรู้สึกแปลกแยกแตกต่างจากคนทั่วไป และอารมณ์แปรปรวนได้ง่าย บางครั้งเกิดอาการซึมเศร้า บางรายอาจเกิดความเครียดถ้าไม่สามารถขจัดได้อาจเป็นสาเหตุให้เกิดโรคจิตและคิดฆ่าตัวตายตามมา